Lili Novy

(slovenska pesnica, rojena 24. 12. 1885 v Grazu, umrla 07.03.1958 v Ljubljani).

O Lilinem rodbinskem izvoru, življenju in delu je veliko zapisov, mogoče bi lahko priporočili zapis, ki je v obliki pdf dokumenta objavljen na spletu na naslovu link. Njen slovenski pesniški opus je bil v najpomembnejšem delu objavljen v zbirkah „Temna vrata“ in „Oboki“.


G a l e r i j a

O    ž i v l j e n j u    i n    r o d u

M i š l j e n j e

O d z i v i

L e p o s l o v j e

V a š i    p r i s p e v k i


...  v  N e m š č i n i