Nazaj na odzive


Spoštovani predsednik in poslanci Državnega zbora!

V zvezi s sproženim postopkom za spremembo Ustave, s katero naj bi se odpravil Državni svet, naj poudarim naslednje:

Ukinitev Državnega sveta in s tem dvo-domnosti naše parlamentarne ureditve bi pomenila retrograden korak na področju politične demokracije pri nas - pomenila bi celo resno nevarnost, da se parlament spremeni v golega izvrševalca volje oblastne koalicije. Posledice eno-domnih skupščin in eno-partijskih sistemov ( v nacističnem, fašističnem in komunističnem sistemu) smo starejši državljani neposredno občutili v preteklosti. Res je, da odprava drugega parlamentarnega doma olajša uveljavljanje volje politične pozicije, zniža pa raven demokratičnega diskurza ter kvaliteto in družbeno sprejemljivost sprejetih odločitev! Sprememba parlamenta v golega izvrševalca politične volje oblastne pozicije pomeni zelo nevaren prenos parlamentarnih pristojnosti na izvršno oblast. Demokratično odločanje je po svojem bistvu povezano z zelo zahtevnimi postopki, ki so žal naporni in neugodni, so pa edina pot družbeno sprejemljive, odgovorne politike.

Znižanje demokratične ravni političnega odločanja za našo majhno državico (2 mio prebivalcev, od tega komaj malo nad 1 mio aktivnega prebivalstva) je še toliko bolj nevarno in nedopustno - povezano celo z možnimi pogubnimi posledicami. Prav nasprotno, za utrditev demokratične ravni odločanja, je potrebno strokovno dobro proučiti obstoječe kvalitete in pomanjkljivosti na tem področju in predlagati nujne izboljšave. Te so seveda možne in celo potrebne na ravni sedanje sestave in delovanja Državnega sveta. Predlogi, ki so na tem področju aktualni (ustrezna sprememba njegove sestave in pomena), so vsekakor utemeljeni.

Nujno je, da se v javnosti o tem odpre široka strokovna razprava - brez nepotrebnega hitenja in omejitev.

To velja tudi na področju uveljavljanja neposrednega demokratičnega odločanja pri nas (referendumov), kjer se v zadnjem času prav tako uveljavljajo politični interesi njegovega čim večjega krčenja (ne pa ustreznega, bolj funkcionalnega urejanja).

V Evropi, še posebej v Švici (ki je sicer tako po površini kot po številu prebivalcev nekajkrat večja od nas), si lahko ogledamo preizkušene in dobre načine parlamentarnega in neposrednega odločanja ! Gre za izjemno občutljiva in pomembna vprašanja delovanja naše majhne družbe in države - ki obenem pomenijo ali razkroj ali sintetiziranje različnih družbenih skupin in interesov v njej in s tem možnosti njenega razvoja ali razkroja.

Ingo Falk Pasch Wallersberg

Nazaj na odzive